పేజీలు

Saturday, June 29, 2013

♥ ప్రేమ లేఖ ♥


నీకోసమే కాలోచిస్తు రాసానొక లేఖ.
నా నీకోసం!
పౌర్నమి రోజు చంద్రుడిలో వెండి వెన్నెలగా నిన్ను చూసా,
వేసవి ఉష్ణం తాపంలో వెలుగైన కిరణంలా నిన్ను చూసా,
వర్షంలో తడిసి ముద్దవుతూ చినుకులో నిన్ను చూసా,
చల్లని పొగమంచులో నీకౌగిలనే ఊహను చూసా,
నా కళ్లనే సముద్రములో నిన్ను దాచా, కాని కన్నిరై బయటపడకుండా చూసా,
నా హృదయం అనే ఆలయంలో నిన్ను చూసా!!
అనుక్షణం నీకోసమే నీ ద్యాసలో ఉంటా!!!

♥♥ అందుకో నా లేఖ ♥♥ !!!

అది నీవే!


అందానికి చందానికి అందెలు వేసి ,
చిగురాకుల లేలేతల సొగసున నింపి,
సెలయేటి గలగలలే నవ్వున దాచి,
మైనాన్నే శిల్పంగా దేవుడు చేస్తే,
నీవన్నది నిజమైనది నా కళ్ళముందు,
శృంగారము ప్రేమతో జతకడితే అది నీవు ....
నుని పెదవుల వాకిట్లో ఆ మాటల సయ్యాటల,
ఏ బాష చెప్పగలదు ఏ చిత్రము చూపగలదు.
ఉప్పొంగే కెరటంలా ఇరుజతల పాటను,
ఏ రాగము అందగలదు ఏ స్వరము పాడగలదు.
పాదాలు కదిలితే పరవళ్ళు,
నీ చెంగు ముడిలోన చెరసాల సంకెళ్ళు.
ముదుగుమ్మ నీవేవరమ్మ,
నేలకు అద్దిన పారానివా,
స్వర్గము తప్పిన దేవతవా,
నెలవంకను నడుములో దాచినా నిశిరాత్రి జాబిలివా ...

Saturday, June 22, 2013

♥♥ నువ్వు నేను ♥♥
నువ్వు నిదురపోతున్నపుడు, నీస్వప్నాన్ని పంపు!.
నా స్వప్నాన్ని పంపుతున్నాను, నీకన్నుల్లో దాచుకో!.

నువ్వు నవ్వుతున్నప్పుడు, నీసంతోషాన్ని పంపు!.
నా సంతోషాన్ని పంపుతున్నను, నీపెదవిలో చేర్చుకో!.

నువ్వు బాదగా ఉన్నపుడు, నీకన్నీటిని పంపు!.
నా కన్నీలను పంపుతున్నాను, నీఓదార్పుతో ఆవిరిగా మర్చుకో!.

నన్ను తలుచుకుంటూ, నీలో ఉన్న నా మనసును రాగాన్ని పంపు!.
నా మనసు రాగాన్ని పంపుతున్నాను, నీలోని నామనసుతో పంచుకో!.

నీ చేతికి నా  చేయందిస్తున్నాను, ప్రేమగా చూసుకో!.
నువ్వు నేను అనే బావాన్ని వదిలి మనం అన్న ప్రేమతో మెలుగుదాము!...Saturday, June 15, 2013

నీకు తెలుసు!..


నను ఎప్పటికి కలవలేవని తెలుసు,
తెలిసి కూడా నాతో మాటలు కలిపావు!...

నన్ను ఎప్పటికైన ఏడిపిస్తావని తెలుసు,
తెలిసి కూడా నన్ను  నవ్వించావు!...

నన్ను ఎప్పటికి తాకలేవని తెలుసు,
తెలిసి కూడా నన్ను కవ్వించావు!...

నాలో ఎప్పడికి కలవలేనని తెలుసు,
తెలిసి కూడా నాతో ప్రణయ ప్రయాణం సాగించావు!...

నాకు దూరం ఆవుతావని తెలుసు,
తెలిసి కూడా ప్రేమించావు!...

నా కన్నీళ్ళను నీకు తెలియకుండా దాచేస్తున్నానని తెలిసు,
తెలిసికూడా గమనిచక దాటెస్తావు!...

అనుకోకుండా  ప్రేమించావు,
తెలిసి తెలిసి దూరమవ్వుతున్నావు!...

ఇన్ని తెలిసిన నీకు,
నేను ఎలా ఉంటే సంతోషంగా ఉంటానో తెలియదా???
జీవితం ప్రశ్నలా మార్చొద్దు..

Thursday, June 6, 2013

కోపమా లేక అందమా?


స రి గ మ ప ద ని స అంటు సంగీతంతో,
మయూర నాట్యల నృత్యంతో,
గల గల మంటు గోదారిలా పరవళ్ళ వలపుతో,
బిర బిర మంటు కృష్ణమ్మలా చిలిపి అల్లర్లతో,
చందమామ లాంటి చక్కని మోముతో,
కిల కిల మంటు పడుచు నవ్వులతో,
చూడ చక్కని వయ్యారంతో,
సన్నజాజుల గుస గుసలతో,
అన్నింటికన్న మించి మంచి మనసుతో,
గుస గుస మంటు కోపంతో,
మరి బుంగ మూతితో ఎందుకంత కోపం!!!
నీ గురించి వర్ణిచడం కష్టం....

కోపంలో కూడ ఎంత అందంగా ఉన్నవో!...

Tuesday, June 4, 2013

♥♥ మనసంతా నీకే ♥♥


వెండి వెన్నెల జాబిలి నేనైతే!!
నాకు వెలుగునిచ్చే చంద్రుడు నీవ్వే!!!

సాగరంలో అలని నేనైతే!!
నన్నాడించే సముద్రుడు నీవ్వే!!!

భూలోకానికి వెలుగునిచ్చే కిరణం నేనైతే!!
నాకు శక్తినిచ్చే సూరుడు నీవ్వే!!!

పొగ మంచులో హాయిని రేపే కలవరం నేనైతే!!
ఆ కలవరాన్ని తీర్చే అందం నీవ్వే!!!

క్రిష్ణుడికి గోపికలెంతమందైన!!
ప్రేమను పంచే రాధను నేనొక్కదానే!!!

నీ మనసుకి ఎవరు నచ్చినా!!
నా మనసంతా నీకే!!!
నీకు మాత్రమే సొంతం!!!  

Saturday, June 1, 2013

అనుకోలేదు ఏనాడు!

నేను అనుకోలేదు ఏనాడు!
ఇలా మీతో
గల గలా మట్లాడతానని!
స్నేహాన్ని పెంచుకుంటానని!
నా సంతోషాన్ని పంచుకుంటానని!
నేను ఒక బ్లాగ్ చేస్తానని!
నా బ్లాగ్ ముచ్చట్లు మీతో చెప్పుకుంటానని!
నా బ్లాగ్ లో 100 పోస్ట్లు పూర్తి చేసుకుంటానని!
అనుకోలేదు ఏనాడు!

మీ అందరికి నా నమసుమాంజలి!
ఇదే నా స్వాగతాంజలి!
మీ తెలుగమ్మయికి ఎప్పటికి,
మీ ఆధరన అభిమానం నాతో ఉండాలని కోరుకుంటు!

                                                                              మీ 
                                                                        ♥♥ శృతి ♥♥...