పేజీలు

Tuesday, November 27, 2012

ఎవరు నువ్వు?


అనుక్షణం వెంటాడుతుంటే నా నీడవనుకున్నాకున్నా,
కానీ ప్రత్యేకమైన రూపం నీకుంది...
ప్రతిక్షణం నీ తలపులే చుట్టుముడుతుంటే నువ్వే నా ఊహానుకున్నా,
కానీ అందమైన జీవితం నీకుంది...
నా చెక్కిళ్ళు ఎరుపెక్కి, చిరునవ్వుతో పెదాలుంటె అదంతా నా పరధ్యాసేననుకున్నా,
కానీ ఆలోచన నీకుంది...
నా నడుమొంపుల్లోని వయ్యారాలు  నన్ను మైమిరిపిస్తుంటే నీస్పర్శే అనుకున్నా,
నీ కార్యక్రమం నీకుంది...

నీ జ్ఞాపకాల జడిలో నన్ను బంధిచేసి, నీకై ఎదురుచూసే నన్ను ఒంటర్నిచేసిన నువ్వెవరివి మరి?

నా నీడవా?
నా ప్రతిబింబానివా?
నా మిత్రుడివా?
నా మనసువా?
నా ప్రియిడివా...
నా ప్రాణమా?

మీరైనా చేపుతారా?Saturday, November 24, 2012

ఒంటరి బ్రతుకు!...


జ్ఞాపకాల అడుగిడిన ఒక మడతని విప్పితే,ఆశ్చర్యమో? అహ్లాదమో?
నిన్ను ప్రేమించిన నా మనసు ఎగతాలిగా నవ్వినట్టు అనిపించింది.
మరల తడిమి చూస్తే భాదతో నలిగినట్టు కనిపించింది.
ఎక్కడో దాగి ఉన్న దుఖ్ఖం కళ్ళల్లో పెళ్ళుబికింది.
నవ్వు లేని పెదాలతో జీవం లేని బ్రతుకులా అనిపించింది.
నాకు నేనుగా వేసుకున్న బందాలు మనసుకి సంకెళ్ళులా అనిపించాయి.
నువ్వు లేకుండా నాకు ఒంటరి బ్రతుకు అనిపించింది.
మరల మడత పెడుతుంటే కను చివర కన్నీటి ముత్యం మెరిసినట్టే మెరిసి చీకటిలో కలిసిపోయింది!...

Friday, November 23, 2012

ఏక్కడని వెతకను నిన్ను???నువ్వెక్కడని ఆకాశాన్నడిగా,
ఉరుములు మేరుపులు తప్ప నీ ప్రియుడి జాడ నాకేల తెలుసు సఖి!...

నువ్వెక్కడని మేఘాలనడిగా,
వర్షం మబ్బులు తప్ప నీ ప్రియుడి జాడ నాకేల తెలుసు సఖి!...

నువ్వెక్కడని సెలయేరునడిగా,
గల గల ప్రవహించడం తప్ప నీ ప్రియుడి జాడ నాకేల తెలుసు సఖి!...

నువ్వెక్కడని సముద్రాన్నడిగా,
అలల శబ్ధంతో ప్రకృతి మాతను ఆరధించడం తప్ప నీ ప్రియుడి జాడ నాకేల తెలుసు సఖి!...

నువ్వెక్కడని వీచే చల్లటి గాలినడిగా,
చల్లదనంతో అందరిని మైమరిపించడం తప్ప నీ ప్రియుడి జాడ నాకేల తెలుసు సఖి!...

నువ్వెక్కడని బోసి నవ్వుల బుజ్జయినడిగా,
కల్మషం లేని మనసు, నా చిరునవ్వు తప్ప నీ ప్రియుడి జాడ నాకేల తెలుసు సఖి!... 

ఇంకా ఏక్కడని వెతకను నిన్ను?
నీ కోసం వెతికి వెతికి చూసా, నీ ఫ్రేమకై తిరిగి తిరిగి చూసా, 

చివరకు  ఒక్క నిజం కనుకున్నాను. 
నా హృదయపు మందిరంలో చుసాను...

Tuesday, November 20, 2012

జైహింద్!...


మతం వద్దు గితం వద్దు మారణహోమం వద్దు.
హిందు అని ముస్లిం అని బేదం అసలేవద్దు.
క్రిస్టియన్ అని సిక్కు అని కౄరత్వం మనకొద్దు.
పిడికిలెత్తి బిగించి జైహింద్ అని చాటుదాం!..

కులం వేరని, మతం వేరని రాజకియాలు అసలు వద్దు.
మనసులో మర్మంతో హింసజోలికెల్లోద్దు.
యువకుల జీవితంతో స్మోకింగ్ అని డ్రింకింగ్ అని దుర్వ్యసనాలసలొద్దు.
కలిసి మెలిసి సోదర సోదరి భావంతో ఐక్యతను చాటుదాం!...
జైహింద్ జైహింద్ అని భారతమాతకు దేశభక్తిని చాటుదాం!...

నోట్:-
ఎవరు దిన్ని వ్యక్తిగతంగా తీసుకోవద్దు,
ఈ మధ్య హైదరాబాద్ లో జరిగిన గొడవల్లో ప్రజలు ఇబ్బంది పడాల్సి వచ్చింది,
అందరు కలిసి మెలిసి ఉండాలన్న ఉద్ద్యేషంతో ఇలా రాసాను...

Friday, November 9, 2012

నీ స్నేహం ...


దేవుడు మనిషి జీవితం లో పూర్తి ప్రేమతో ఒక వ్యక్తి ఉండాలని అనుకున్నాడు.
అందుకనే "అమ్మని" తయారు చేసాడు..

మనిషి జీవితం లో పూర్తి సహాయం, బాద్యత తో ఒక వ్యక్తి ఉండాలని అనుకున్నాడు.
అందుకనే "నాన్నని" తయారు చేసాడు..

మనిషి జీవితం లో పూర్తి సహాయంగా ఒక వ్యక్తి ఉండాలని అనుకున్నాడు.
అందుకనే "అన్నయ్యని" తయారు చేసాడు..

మనిషి జీవితం లో ఆట పాటలు సంతోషాలు ఉండాలని అనుకున్నాడు.
అందుకనే "చెల్లిని" తయారు చేసాడు..

ఇంక ఇవన్ని లక్షణాలు ఉన్న ఒక వ్యక్తికి ఉండాలని దేవుడు అనుకున్నాడు.
అందుకనే "స్నేహితున్ని" తయారు చేసాడు..

నా ప్రపంచం నీ స్నేహం ...

అది నువ్వే....

Thursday, November 8, 2012

నువ్వే ఫ్రియతమా....కల ఒక జ్ఞాపకం లాంటిది.
గుర్తుకొచ్చి రాక తికమక పెడుతుంది...
జ్ఞాపకం ఒక కల  లాంటిది.
నిజమో భ్రమో తెలియని అయోమయంలోకి నెడుతుంది...
కలలాంటి జ్ఞాపకం, జ్ఞాపకం లాంటి కల,
నువ్వే ఫ్రియతమా....

Monday, November 5, 2012

నీకై నీ ప్రేమకై!!!


ముగ్దమైన మది మందిరంలోంచి నేనూ నాకై ఆలోచిస్తున్నా,
అన్ని దారుల్లోంచి నా ఉనికిని నే వీక్షిస్తున్నా,
నిన్నటి నేడు లోంచి, నా రేపుకై వేచి చూస్తున్నా,
పూ రేకుల మాటున దాగిఉన్న నీటి బిందువులా.. నీ మౌనం నన్ను శిలను చేసింది...
ఆవిరిలా కరిగిపోక, ఈ శిలపై కరుణ చూపు.
తుమ్మెదనై  నీ చెంత చేరిపోతాను...