పేజీలు

Friday, May 31, 2013

నాకెన్నెన్ని ఆశలో!


సరిహధ్దులే లేని ఆ నీలాకాశంలో
స్వేచ్చగా పక్షినై ఎగరాలనుంది!

తపొప్పులే ఎరుగని పసితనానికి
మరల నాకు పయనమవ్వాలని వుంది!

సమాజ అసమానతలకు తావులేని
సామ్రాజ్యానికి నెనో యువరాణినవ్వాలని వుంది

మమతానురాగాలకు విలువనిచ్చే
మనషుల మధ్య అనునిత్యం వుండాలనుంది!

మషుల మధ్య అందమైన సంబంధాని పంచే
ప్రేమతత్వాన్ని తెలిపే అందమైన కవితనవ్వాలనుంది!

"నేను" "నా"అనే ఆలోచనేలేని
"మన" అనే భాధ్యతల్లొ ఆనందం పొందాలని వుంది!

అయ్యో ఇదంతా కలా!

Thursday, May 30, 2013

అలా అననేల???

రమణీయం, కమనీయం నీ దరహాసమనెను!
అనిర్వచనీయం అద్బుతం నీ రూపమనెను!
నాట్య మయూరం నీ నడకనెను!
కడలి జలపాతం నీ వయ్యారమనెను!
మధురం నీ నామమనెను!
కదిలే ఓ వెండి వెన్నెల నీ చాయనెను!
అందానికే వన్నె తెచ్చిన  కుందంపుబొమ్మవనెను!
కోకిల గానం నీ నీపలుకనెను!
ఈలోకంలో నీ చిరునామా ఎక్కడనెను!

చివరకి నేను కనిపించగానే

అందాల రాక్షసి అననేల???

Wednesday, May 29, 2013

చిలిపి జ్ఞాపకాలతో!!

వాలు కళ్ళ వయ్యారాల చూపుతో,
నుదుటిన  కుంకుమ బొట్టుతో,
సుందరమైన హంస నడకతో,
వాలు జడలో మల్లెల గుబాలింపుతో,
తెలుగందాల పట్టు పావడాతో,
సుగంధాలు ఒలికిపొయే సోయగంతో,
ముద్దమనోహరమైన రూపు లావన్యముతో,
తేనేలోలుకే చిలిపి మాటల తీయధనముతో,
బుట్టబొమ్మలా అందంగా ముస్తాబయ్యి,
కవ్వించే కోరికల కంగారుతో,
మైమరపించే నా సప్తస్వరాల సంగీత గానంతో,
జన్మజన్మలకి నీ కౌగిలిలో వోదిగిపోయే చిలిపి స్పర్శ జ్ఞాపకాలతో,
నీ ఉహల పరధ్యానంతో,
నీకై ఎదురు చూపులతో ఇంకెన్నాలిల ఉండను మరి???