పేజీలు

Saturday, September 15, 2012

నీ ధ్యాసలో ...


ప్రియతమా..
పిల్లగాలి తెమ్మరగా ఇలా వచ్చి అలా వెళ్ళావు...
నీవు తెచ్చిన స్నేహ సుగంధం ఇంకా పరిమళిస్తూనే ఉంది.
నీవు చెప్పిన ప్రేమ కబుర్లు ఇంకా సంతోషాన్ని ఇస్తున్నాయి.
సంతోషం రెక్కలు మొలిచి ఊహల్లో విహరిస్తూ ఉంటే.
నాకు దూరమై నింగిని తాకిన కలల చుక్కలను నేలకు రాల్చి తగులబెట్టావు..


అయినా నీ ధ్యాస
నాలో పెరుగుతూనే ఉంది.
ఉఛ్వాస నిచ్వాసలే నీవైనప్పుడు
నాకు ఇంకేం కావాలి,
నీవు తోడు రాకపోయినా
నీవు మిగిల్చిన
తడి ఆరని జ్ఞాపకాల ఊతం చాలు.
ఈ జీవితం మోడుబారకుండా గడిపేందుకు
నీవు వెదజెల్లిన
వెన్నెల వెలుగుల జిగేలు చాలు.
ఈ చీకటి పయనంలో చింతలేకుండా ఉండేందుకు.

Tuesday, September 4, 2012

చూడతరమా!


చూడతరమా!

పచ్చ పచ్చని పొలాలను,
గలగలా పారే నధులను,
తామర ఆకులమీద ఉన్న నీటిబిందువులను,
పల్లేటూరి అందాలను,
చూడతరమా!

అతి సుందరమైన నీమోము,
కలువల్లంటి కళ్ళు,
కొటెరు ముక్కు,
పాలుగొలిపే చెక్కిల్లు ,
చెక్కిల్లపై బోసినవ్వు,
ఆ నడుమొంపులోని నీ అందాన్నీ,
చూడతరమా!

ఆ అంధం వర్ణనాతీతం!!!

Monday, September 3, 2012

శృతి స్వాగతాంజలి..


కిలకిల నవ్వులతో హస్యాంజలి.
నెమలి వయ్యరాలతో నృత్యాంజలి.
సముద్రం అలల తాకిడితో ప్రశాంతాంజలి.
సప్తనధుల సమూహంతో పవిత్రాంజలి.
సరిగమపదనిసలతో సరాగాంజలి.
అందమైన పూలతో దేవుడీకి భక్తాంజలి.
స్వచ్చమైన తెలుగు మాటలతో మధురాంజాలి.
పడుచు పిల్ల అందాలతో నవరసాంజలి.
అచ్చమైన తెలుగుదనంతో నమస్కారాంజలి.
శృతి లయల సంగమంతో స్వాగతాంజలి.