పేజీలు

Monday, July 8, 2013

తెలుగమ్మాయి!!


వేకువఝామున పిల్ల గాలిలా,
ముంగిలిలో ముత్యాల ముగ్గులా,
తొలివెచ్చని సూర్యకిరణంలా,
కిటికిలోంచి తొంగిచూసే మల్లె పరిమళంలా,
బోసినవ్వులొలికించే పసిపాపలా,
నదిలో చిలిపిగా ఆడె చేపపిల్లలా,
గల గలా ప్రవహించే గోదారిలా,
కిలకిల గానంతో కొకిలలా,
తేట తేనెలొలుకు తెలుగు మాటలా,
పడుచందాల పరికినితో,
స్వచ్చమైన మనసులా,
సాయంకాలం సంధ్యలా,
అల్లరి పెట్టే వెన్నెలలా,
కాళ్లకు పారాణితో కింద పెడితే కందిపోయేలా,
నాట్యాన్ని తలపించే చెవిలోలాకులా,
ముత్యమంత ముక్కు పుడకలా,
గలగలమంటు గాజుల సవ్వడిలా,
సిగ్గులొలికే చిరునవ్వులా,
చిటపటలాడే వాన చినుకులా,
ప్రకృతి మత్తులో గుసగుసలాడే సీతాకోక చిలుకలా,

మొత్తం కలబోస్తే తెలుగమ్మాయి!!