పేజీలు

Saturday, June 29, 2013

♥ ప్రేమ లేఖ ♥


నీకోసమే కాలోచిస్తు రాసానొక లేఖ.
నా నీకోసం!
పౌర్నమి రోజు చంద్రుడిలో వెండి వెన్నెలగా నిన్ను చూసా,
వేసవి ఉష్ణం తాపంలో వెలుగైన కిరణంలా నిన్ను చూసా,
వర్షంలో తడిసి ముద్దవుతూ చినుకులో నిన్ను చూసా,
చల్లని పొగమంచులో నీకౌగిలనే ఊహను చూసా,
నా కళ్లనే సముద్రములో నిన్ను దాచా, కాని కన్నిరై బయటపడకుండా చూసా,
నా హృదయం అనే ఆలయంలో నిన్ను చూసా!!
అనుక్షణం నీకోసమే నీ ద్యాసలో ఉంటా!!!

♥♥ అందుకో నా లేఖ ♥♥ !!!

అది నీవే!


అందానికి చందానికి అందెలు వేసి ,
చిగురాకుల లేలేతల సొగసున నింపి,
సెలయేటి గలగలలే నవ్వున దాచి,
మైనాన్నే శిల్పంగా దేవుడు చేస్తే,
నీవన్నది నిజమైనది నా కళ్ళముందు,
శృంగారము ప్రేమతో జతకడితే అది నీవు ....
నుని పెదవుల వాకిట్లో ఆ మాటల సయ్యాటల,
ఏ బాష చెప్పగలదు ఏ చిత్రము చూపగలదు.
ఉప్పొంగే కెరటంలా ఇరుజతల పాటను,
ఏ రాగము అందగలదు ఏ స్వరము పాడగలదు.
పాదాలు కదిలితే పరవళ్ళు,
నీ చెంగు ముడిలోన చెరసాల సంకెళ్ళు.
ముదుగుమ్మ నీవేవరమ్మ,
నేలకు అద్దిన పారానివా,
స్వర్గము తప్పిన దేవతవా,
నెలవంకను నడుములో దాచినా నిశిరాత్రి జాబిలివా ...