పేజీలు

Tuesday, November 20, 2012

జైహింద్!...


మతం వద్దు గితం వద్దు మారణహోమం వద్దు.
హిందు అని ముస్లిం అని బేదం అసలేవద్దు.
క్రిస్టియన్ అని సిక్కు అని కౄరత్వం మనకొద్దు.
పిడికిలెత్తి బిగించి జైహింద్ అని చాటుదాం!..

కులం వేరని, మతం వేరని రాజకియాలు అసలు వద్దు.
మనసులో మర్మంతో హింసజోలికెల్లోద్దు.
యువకుల జీవితంతో స్మోకింగ్ అని డ్రింకింగ్ అని దుర్వ్యసనాలసలొద్దు.
కలిసి మెలిసి సోదర సోదరి భావంతో ఐక్యతను చాటుదాం!...
జైహింద్ జైహింద్ అని భారతమాతకు దేశభక్తిని చాటుదాం!...

నోట్:-
ఎవరు దిన్ని వ్యక్తిగతంగా తీసుకోవద్దు,
ఈ మధ్య హైదరాబాద్ లో జరిగిన గొడవల్లో ప్రజలు ఇబ్బంది పడాల్సి వచ్చింది,
అందరు కలిసి మెలిసి ఉండాలన్న ఉద్ద్యేషంతో ఇలా రాసాను...