పేజీలు

Sunday, February 19, 2012

మహాశివరాత్రి శుభాకాంక్షలు........


(శివపంచాక్షరీ స్తోత్రం).........
శివాయ గౌరీ వదనాబ్జ భృంగ సూర్యాయ దక్షాధ్వర నాశకాయ
శ్రీ నీలకంఠాయ వృషధ్వజాయ తస్మై శ్రీకారాయ నమశ్శివాయ||