పేజీలు

Tuesday, January 10, 2012

సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు.......


పాల పొంగలి.....
రంగుల ముంగిళ్ళను.....
ముద్దుగొలిపే గొబ్బిళ్లు.....
బావా మరదళ్ల ముచ్చట్లు.....
అందరి గుండెల్లో .....
ఆనంద పరవళ్ళు.....
అందరికి  ఇదే నా సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు.......

ప్రియురాలి వర్ణన


తొలిపొద్దు పొడుపులో మంచుకన్న తెల్లనైన నీ రూపం
చిరు గాలి కన్నా చల్లనైన నీ చిరునవ్వు
ముత్యాల వంటి పళ్ళు కలువరేకుల లాంటి కళ్ళు
నయాగరా జలపాతం లాంటి కురులు కల
నా చెలిని చూసి ఆ నెలవంక నివ్వెరబొయెనా లేక ఆ వెన్నెల వాలిపోయెనా
నీ కోసం వేచి యున్న నాపై ఒకసారి నీ మనసు ద్వారాలు తెరిచి చిరునవ్వుల వర్షం కురిపించలేవా
ఆ చిరునవ్వు కోసం వదిలేస్తాను నా పంచ ప్రాణాలు ఓ నేస్తమా