పేజీలు

Saturday, November 16, 2013

నే మరువను నిన్ను!


పున్నమి నాడు వెన్నేలలో చంద్రునిలా నన్ను చుట్టుముట్టినావు.
సాయంకాలం మల్లె తీగవై సుగంధంలా నన్నల్లుకున్నావు.
వర్షకాలము వానలో చినుకువై నన్ను తడిమిపోయావు.
శీతాకాలము చలిలో మంచుముద్దలా నన్ను స్పర్శించినావు.
నా నయనం నిద్రిస్తుండగా కలవై నన్ను కవ్విస్తున్నావు.
పిల్లగాలికి హాయిగా సేదతీరుతుండగా పిలనగ్రోవిలా పలకరించిపోయావు.
గలగలపారే నధిఒడ్డున నేనుంటే అలల సిరి సిరి మువ్వల సవ్వడివై నన్ను తాకిపోయావు.
నువ్వు వస్తున్నావని పావురంతో కబురు పంపించావు.
కోకిలమ్మ గానంతో నీలేఖ పాటగా పాడించావు.
నా ఆలోచనలో చిరునవ్వనే మధురత్వాన్ని పరిచయం చేసావు.
నా ప్రాణం, నాధ్యానం, నువ్వేనని తెలిసేలా చేసావు.
నువ్వొస్తున్నావని  తెలిసి పరవళ్ళుతొక్కుతూ పరవశంతో  ఎదురుచూస్తున్నాను.
నే మరువను నిన్ను!