పేజీలు

Friday, August 24, 2012

మగువ...కల్లకపటం లేక మెదులుకుంటాను!...
స్నేహభావంతో కలుపుకుంటాను!...

దూరమెంత అయినా కాని చేరుకుంటాను!...
బాధలెన్ని ఉన్నా కాని అందుకుంటాను!...

మంచి మనసుతో అర్ధం చేసుకుంటాను!...
కష్టసుఖాలను పంచుకుంటాను!...

జీవితాంతం నీకు తోడునీడనై ఉంటాను!...
మాతృత్వాన్ని పంచి పిల్లల ఆలనా పాలనా చుసుంటాను!...


అమేరికా సంబంధమని,
అందరిని వదిలి అన్నీ నీవని,
ఎన్నెన్నో ఆషలతో పురుషుడి జీవితంలోకి మగువ వస్తే,
వరకట్నం కోసం కల్లాకపటం తెలియని అమయకమైన ఆడపిల్లల్ని,
ఎందుకు పెళ్ళి చెసామా అని కన్న తల్లి తండ్రులు బాదపడేవిధంగా ప్రవర్తించి,
వాళ్ళు నరకం అనుభవించేలా చేసి,
చివరకు వాళ్ళ ప్రణం తీయడానికి కుడా వెనుకాడని పరిరిస్థితి ఎన్నో వార్తలు ప్రతీరోజు చుస్తునే ఉన్నము.
అన్నం పెట్టే చేతులే త్రిశూలం కుడా పట్టగలదని అలాంటివాళ్ళు గుర్తించుకోవాలి.
మన అమ్మ, అక్క, చెల్లి ఎంత ముఖ్యమో,
వేరే ఇంటినుండి కుడా వచ్చే అమ్మయి కుడా అంతే ముఖ్యమే అని తెలుసుకునే రోజు రావాలి....


తెలుగు మగువను గుర్తించండి.
తెలుగు మనుగడను కాపాడండి...


Please Stop Killing Women....

Saturday, August 18, 2012

నీ స్నేహం!...

నీ స్నేహం!...
నే నడిచిన బాటలో విరిసిన కుసుమం నీ స్నేహం!...
నే వదిలిన శ్వాసలో పలికిన భావం నీ స్నేహం!...
నా పయనపు గాయం నీ స్నేహం!...
నా పలుకుల అర్ధం నీ స్నేహం!...
నా అడుగుల శబ్దం నీ స్నేహం!...
నా ఆశల అందం నీ స్నేహం!...

Monday, August 13, 2012

నా హ్రుదయ స్పందన!...కన్నులు నావే,
రెప్పలు నావే,
కలలో మాత్రం ప్రియుడా నీవే!..

హ్రుదయం నాదే,
ఊహా నాదే,
మనసు మాత్రం ప్రియుడా నీదే!..

లక్ష్యం నాదే,
ప్రేరణ నాదే,
గెలుపు మాత్రం ప్రియుడా నీదే!...

నీవు లేనిదే కాలం సాగదు, నా జీవిత గమ్యం నీవు, నా సర్వస్వం నీవే......

Saturday, August 4, 2012

నాకిష్టం.!!!

 నాకిష్టం
ఆకలి దప్పిక తీర్చిన అమ్మంటే నాకిష్టం.
నడక నడత నేర్పిన నాన్నంటే నాకిష్టం.
భవిత భావం భోదించిన గురువంటే నాకిష్టం.


అమ్మ నాన్న ల ప్రేమ 

కష్టము సుఖము ఒసంగిన భగవంతుడంటే నాకిష్టం.
కల్ల కపటము తెలియని పిల్లల నవ్వులంటే నాకిష్టం.
పసి పిల్లలు నిద్రిస్తున్నపుడు వాళ్ళ దగ్గరున్న నిశ్శబ్ధం నాకిష్టం.


ప్రకృతి

అందమైన సీతాకోక స్వేచ్చగా విహరించడం నాకిష్టం.
మనసుకి ప్రశాంతతనిచ్చే సంగీతం అంటే నాకిష్టం.
ప్రకృతిని ఆస్వాదించడం అంటే నాకిష్టం.


 ప్రేమ 
నిన్ను ప్రేమించడం అంటే నాకిష్టం.
నిన్ను సంతొషంగా చుడడం అంటే నాకిష్టం.
అన్నో కొన్నో ఇష్టాలకు దూరమై కష్టంగా ఉంటున్నా,
నాకున్న ఇష్టమైనవాళ్ళకి కష్టం రానివ్వకుండా చూడటం నాకింకా ఇష్టం.

Friday, August 3, 2012

ప్రేమ & జీవితం...


ప్రేమ ఆకాశమంత ఉన్నతమైనది.
ప్రేమ సముద్రమంత లోతైనది.
ప్రేమ ప్రకృతి అంత చిత్రమైనది.
ప్రేమ సృష్టి అంత విచిత్రమైనది.
ప్రేమ జీవితం లో ముఖ్యమైనది.

కాని ప్రేమే జీవితం కాదు.
అలాగని ప్రేమ లేకుండా జీవించనూ లేము..
ప్రేమ కు విలువనిద్దాం...