పేజీలు

Tuesday, January 10, 2012

సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు.......


పాల పొంగలి.....
రంగుల ముంగిళ్ళను.....
ముద్దుగొలిపే గొబ్బిళ్లు.....
బావా మరదళ్ల ముచ్చట్లు.....
అందరి గుండెల్లో .....
ఆనంద పరవళ్ళు.....
అందరికి  ఇదే నా సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు.......

1 comment :