పేజీలు

Thursday, November 8, 2012

నువ్వే ఫ్రియతమా....కల ఒక జ్ఞాపకం లాంటిది.
గుర్తుకొచ్చి రాక తికమక పెడుతుంది...
జ్ఞాపకం ఒక కల  లాంటిది.
నిజమో భ్రమో తెలియని అయోమయంలోకి నెడుతుంది...
కలలాంటి జ్ఞాపకం, జ్ఞాపకం లాంటి కల,
నువ్వే ఫ్రియతమా....

9 comments :

 1. Shruti..........i liked your 'about me' content..........meeku problem ga lekapote, mee facebook or gmail id ivvagalaru...........:)

  There is no way to contact you so that i am writing here. don't publish this post.

  ReplyDelete
 2. chaalaa baavundi kal ajnapakam bhale gaa chepparu nice andi

  ReplyDelete
 3. Thanku soo much Priyam Skv ramesh, Divya, & Cheppalante...

  ReplyDelete
 4. మీ కలలాంటి జ్ఞాపకం నిజంగా నెరవేరాలని మనసార కోరుకుంటున్న..........

  ReplyDelete