పేజీలు

Monday, July 15, 2013

నా పేరంటి??


ముద్దబంతి పూవుల ఉండే భారతినా,
సన్నజాజుల ఉండే సరియునా,
మల్లెపూల ఉండే మృధులనా,
నిర్మలమైన నదిలా ఉండే నర్మదనా,
కిటకిట కంటిచూపుతో కట్టేసే కృష్ణవేణినా,
గలగలా నవ్వే గంగనా,
వయ్యారాల నడకతో వినీతనా,
కిల కిలా అల్లరిపెట్టే కిరణ్మయినా,
తొలివెచ్చని కిరణంలా తాకే ఉదయశ్రీనా,
సూర్యాస్తమయాన్ని తలపిచే సంధ్యనా,
అమాయకమైన ముఖముతో అలరించే అఖిలనా
అందమైనా గులాబిలా గుబాలింపుల రోజానా,
మనసు ప్రశాంతంగా ఉండే ప్రశాంతినా,
వెన్నేల్లో అల్లరిపెట్టే చంద్రబింబాన్ని తలపించే చంద్రలేఖనా,
పసిడి కాంతితో పరవళ్ళు తొక్కే స్వర్ణలతనా,
వాసంత ఋతువులో హాయిగావీచే సమీరనా,
నెమలిలా నాట్యాన్ని తలపించే మయురినా,
అందరినిమెప్పించే అందాల భరణినా,
శ్రీమహాలక్ష్మిని తలపించే సిరినా,
మృధుమధురంలా సాగే శృతిలయల సంగీతాల లహరినా?

మీరైనా చెప్పగలరా?