పేజీలు

Wednesday, June 27, 2012

నీ స్నేహం....


నిజమైన స్నేహితులు అందమైన ఉదయం లాంటివాళ్ళు .
వాళ్ళు నీతో రోజు మొత్తం ఉండరు,
కాని నిజం ఏంటి అంటే ,
అందమైన సుర్యోదయంలా,
వాళ్ళు మరుసటి రోజు ఉదయమే మీ ముందు ఉంటారు.
ప్రతీ రోజు,
జీవితాంతం ఉంటారు......

5 comments :

  1. ప్రేమ జీవితాంతం ఉండక పోవచ్చేమో కాని స్వచ్చ మైన స్నేహం మీరు చెప్పినట్లు జీవితాంతం ఉంటుంది.మంచి పాయింట్.

    ReplyDelete
  2. Thanku The tree, Prince, Ravi garu......

    ReplyDelete
  3. correctga chepparu shruti gaaru

    ReplyDelete