పేజీలు

Tuesday, June 19, 2012

జన్మదిన శుభాకాంక్షలు......


ఆ బ్రహ్మ పరవసించి ఈ చిన్ని కృష్ణున్ని భువికి పంపిన రోజు.
తన్మయత్వంతో ఇంటిల్లపాది ఆనందంలో ఓలలాడిన రోజు.
నీ చిట్టి చిట్టి అడుగులతో ఇంటిని బృందావనం లా మార్చిన రోజు.
ఆకాషం లో హరివిల్లు అందంగా వికసించి అలరించిన రోజు.
నెలరాజుని చూసి కోయిల ఆనందంతో రాగం పాడిన రోజు .
నాట్యమయూరి అయిన నెమలి ఆనందం తో పరవషించిన  రోజు.
అందుకో నా  హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు ఈ నీ పుట్టిన రోజు.


 నా మిత్రులారా ఈ రోజు నా రుద్ర్  పుట్టినరోజు  అందరు విషెస్ చెప్పండి ప్లీస్......